CK Producties
Image default
Aanbiedingen

Metaalbewerking in de lift

Lassen, zetten, knippen en verspanen. Metaalbewerking staat centraal op www.dmhtechnology.nl. Hoewel de wereldmarkt nog niet helemaal uit de problemen is geraakt, is het bedrijf optimistische over de toekomst. Zowel de zware metaalindustrie als de metaalconstructie en -bewerking kenden in 2015 een bescheiden groei. Op wereldschaal zijn daarbij grote verschillen. In China zit het economische tij tegen. Europa en Nederland kennen groei. ING verwacht dat de groei in 2016 op 1% zal uitkomen. Dit betekent voor Dmhtechnology.nl dat het werk toeneemt en mensen aan de slag blijven.

Meer spindeluren uit verspaningsmachines

Ook op de METAVAK-beurs van 2015 toonde de sector zich positief gestemd. Wel is de ontwikkeling van efficiëntere machines belangrijk voor blijvend rendement. Www.dmhtechnology.nl gaat in deze ontwikkeling mee. Meer spindeluren halen uit verspaningsmachines, is daarbij een specifiek voorbeeld. Algemener gaat www.dmhtechnology.nl uiteraard mee in het streven om duurzamer te produceren. Het doel is om in 2030 de hoeveelheid energie die nu per eenheid geproduceerd product verbruikt wordt te halveren. Volgens de laatste metingen wordt doel ruimschoots gehaald.

Machines slijten minder door innovatie

Verder gebruikt Dmhtechnology.nl innovatieve technieken om voorop te blijven lopen. Zo is de nieuwste software in gebruik. Je kunt zo zeer complexe geometrieën ineens programmeren. En een werkstuk in één opspanning helemaal bewerken, terwijl je daar vroeger meerdere rondes en dus meer tijd voor nodig had. De bewerkingstijden worden dus korter en de doorlooptijden minimaal. Verder slijten machines minder omdat ook loze bewegingen automatisch geminimaliseerd kunnen worden. Behalve optimalisering van productieprocessen zorgen ICT-innovaties dus ook voor besparing en minder fouten.