CK Producties
Image default
Zorg

Voor arbeidsmigranten is er de zorgverzekering van HollandZorg

U komt werken in Nederland als buitenlander en vraagt zich af wat er allemaal verzekerd is bij de verplichte basisziektekostenverzekering. HollandZorg biedt een prima zorgverzekering Nederland voor arbeidsmigranten

We zetten het voor u op een rij. Voor alle duidelijkheid: het is de overheid die vaststelt welke zorgkosten voor vergoeding in aanmerking komen en welke niet. Een en ander wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De volgende zaken zijn in ieder geval verzekerd. Huisartsbezoeken. Zowel het bezoek van u aan de huisarts als het bezoek van de huisarts bij u thuis. Voorgeschreven medicijnen van een bij HollandZorg gecontracteerde apotheek.

Vergoeding of eigen bijdrage

Soms moet een eigen bijdrage betaald worden. Zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid (GGZ) wordt vergoed als de hulpverlener (en / of de praktijk waar hij / zij werkt) aangesloten is bij HollandZorg. Hulpmiddelen afkomstig van een fabrikant / leverancier die een contract heeft met HollandZorg worden vergoed. Ook in dit geval kan om een eigen bijdrage worden gevraagd. Fysiotherapie wordt maar beperkt vergoed vanuit het basispakket. De vergoeding verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de aandoening, de leeftijd en de soort behandeling. Ziekenhuisopnames zijn volledig gedekt. Dit geldt ook voor spoedeisende ingrepen. HollandZorg heeft met alle Nederlandse ziekenhuizen een contract.

Wijkverpleging door een bij HollandZorg gecontracteerde verpleegkundige wordt vergoed.

Zorgadvies en bemiddeling door het HollandZorg-team worden vergoed.

De HollandZorg verzekeringen hebben een wereldwijde dekking, oftewel u bent in de hele wereld verzekerd. Let wel: het maximale bedrag dat vergoed wordt, is gerelateerd aan de  desbetreffende behandeling in Nederland. Bent u in het buitenland en zijn de kosten daar veel hoger dan ze in Nederland zouden zijn? U zult die meerkosten zeer waarschijnlijk zelf moeten betalen.

Rechten en plichten

Als verzekerde heeft u veel rechten, maar ook een aantal plichten. Dit zijn de twee belangrijkste verplichtingen:

-geef het door aan HollandZorg als de samenstelling van uw gezin verandert;

-stuur ontvangen zorgnota’s zo snel mogelijk door aan de declaratieafdeling van HollandZorg.

 

Wilt u meer weten over de HollandZorg basisverzekering? U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur bellen met +31 (0) 570 687 123.

https://www.hollandzorg.com/nl