CK Producties
Image default
Bedrijven

Wat is circulair ondernemen?

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Er is echter nog altijd teveel luchtvervuiling en we produceren een te grote hoeveelheid afval, die we moeten verkleinen. In huishoudens vindt scheiding van afval plaats en dat wordt door afvalverwerkers zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Maar hoe zit dat bij bedrijven?

Duurzaamheid bij ondernemingen

Als we praten over duurzaamheid bij bedrijven, dan gaat het niet alleen om die van de producten die worden geproduceerd, maar ook dat er duurzaam wordt gewerkt. Producten dienen zo min mogelijk afval te geven. Ze dienen te worden ontworpen met een duurzaam gebruik als belangrijk criterium. Het gaat echter niet alleen om fabrikanten, maar tevens om dienstverlenende bedrijven. Ook laatstgenoemde bedrijven gebruiken materialen en middelen. Om duurzamer te worden, dienen ondernemingen die zo veel mogelijk te hergebruiken en/of te recyclen. Ook dient optimaal gebruik te worden gemaakt van duurzame energie. Er zouden zonnepanelen kunnen geplaatst. In plaats van voertuigen met een brandstofmotor, worden die met een elektrische aandrijving gebruikt. Dat alles noemen we circulair ondernemen.

Duurzame informatietechnologie

Zoals al eerder is genoemd, betekent circulair ondernemen onder meer het duurzaam gebruik van bedrijfsmiddelen. Welke dat zijn, kan per bedrijf verschillen. Er bestaan echter vrijwel geen ondernemingen waar geen informatietechnologie (IT) wordt ingezet om de bedrijfdoelen te realiseren. Dankzij die technologie kan er efficiënter worden gewerkt en de duurzaamheid van een bedrijf kan daardoor toenemen. Maar we dienen wel met een kritisch oog te kijken naar wat er met IT-apparatuur gebeurt. Het kan zin hebben om regelmatig apparatuur te vervangen, omdat die niet meer voldoet aan veranderde eisen van het bedrijf. Die apparatuur wordt dan, nadat de opgeslagen bedrijfsgegevens effectief zijn verwijderd, nog weleens bij het afval gezet. Dat is jammer, want die apparatuur kan voor anderen nog bruikbaar zijn. Soms kan men dan zelfs geld krijgen voor afgedankte apparaten.

Refurbished apparatuur

Er zijn bedrijven die zijn gespecialiseerd in het verantwoord verwerken van afgedankte IT-apparaten. Zo worden computers door dergelijke bedrijven refurbished oftewel gereviseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook met motoren. Men vervangt de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en andere niet. Het resultaat is een motor die nog geruime tijd kan worden gebruikt. Datzelfde kan bij een computer. Doorgaans wordt op een computer die refurbished is, garantie gegeven. Zet IT-apparatuur dus niet zomaar bij het afval. Bij circulair ondernemen dient een bedrijf dat IT-apparatuur aankoopt, ook te kijken naar gebruikte apparaten. Die zouden heel goed kunnen voldoen en zo wordt voorkomen dat goede componenten onnodig worden weggedaan. Zelf aan de slag met circulaire IT? Bekijk het aanbod refurbished hardware van NEG-IT Solutions eens. NEG-IT Solutions richt op het duurzaam gebruik van IT-apparatuur.