CK Producties
Image default
Aanbiedingen

Hoe werkt het strafrecht?

Het strafrecht is het onderdeel van het wetboek dat regels omvat aangaande welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen erop gesteld kunnen worden en hoe die strafoplegging gerealiseerd kan worden. Het strafrecht is van toepassing wanneer iemand verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd.

Strafrecht draait dus om het sanctioneren van een bepaald (strafbaar) gedrag. De focus bij het strafrecht ligt dus bij de bestraffing. Dat is anders dan bij het aansprekelijkheidsrecht, hierbij staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het strafrecht kan opgedeeld worden in het formeel strafrecht en het materieel strafrecht. In het materieel strafrecht wordt beschreven wat de strafbare feiten zijn en welke straffen ervoor kunnen worden opgelegd. In het formeel strafrecht ofwel strafprocesrecht staan de procedureregels beschreven waarnaar de oplegging van het materieel strafrecht moet verlopen.

Strafbare feiten zijn te onscheiden in een overtreding of een misdrijf. Bij een overtreding gaat het om licht strafbare feiten, bijvoorbeeld wildplassen of doorrijden bij een rood licht, en is het de kantonrechter die ze behandelt. Bij misdrijven gaat het om meer ernstige feiten, bijvoorbeeld mishandeling of fraude, en deze vallen wel onder het strafrecht en worden behandeld door een strafrechter. Om als een misdrijf bestempeld te worden moet een gedrag een materieel of moreel bestanddeel van een misdrijf vertonen. Een moreel bestanddeel geldt wanneer de dader de intentie of de schuld heeft van een misdrijf, dat kan opzettelijk of onopzettelijk zijn. Een materieel bestanddeel is wanneer de schuldige ook effectief van de misdrijf wordt verdacht.

Iemand die verdacht wordt van een misdrijf of zelf het slachtoffer is ervan, is aangeraden om een advocaat onder de arm te nemen. Iedereen kan in zijn buurt wel een gespecialiseerd advocaat vinden, zoals een advocaten kantoor Westland, voor bijstand in de zaak en om te weten wat de rechten en plichten zijn.

https://www.ebhlegal.nl