CK Producties
Dienstverlening

Deel van de oplossing

Het is haast onvermijdelijk dat de corona crisis zal leiden tot een recessie. Het is afwachten hoe de Nederlandse economie uit deze recessie tevoorschijn zal komen. Ondernemers zijn per definitie optimistisch en zien kansen of verwachten, na een initiële dip, na verloop van tijd weer net als vroeger zaken te kunnen doen. Of dat een realistisch toekomstbeeld is, moet nog blijken. Feit is dat op dit moment niemand weet hoe de wereld er na corona uit zal zien. Wel is duidelijk dat er grote verschillen zijn ten opzichte van de vorige crisis, de kredietcrisis. 

In de kredietcrisis waren de banken in problemen gekomen door te handelen in beleggingen met onduidelijke onderliggende waarde. Gelukkig vormen in de corona crisis niet de banken het probleem, maar juist een deel van de oplossing, zoals Kees van Dijkhuizen, topman van ABN Amro, het verwoordde.

 

Lankmoedig

Banken is er veel aan gelegen om deze crisis positief in het nieuws komen. Zo verstrekken ze volop kredieten aan bedrijven om te voorkomen dat deze in problemen komen en trappen ze ook niet op de rem bij hun hypotheekportefeuille. Sterker nog, het lijkt erop dat het aantal woningverkopen de eerste weken van de corona crisis nog is gestegen. Ook het aantal online vacatures met betrekking op hypotheken, neemt nu niet af. Banken geven aan geduldig te zijn met particulieren die een betalingsachterstand op hun hypotheek oplopen en spelen zo een positieve rol waar ze kunnen.

 

Zo geeft ABN Amro aan dat particulieren en zzp’ers bij financiële problemen kunnen kiezen om de hypotheeklasten voor drie maanden op te schorten. Ook andere banken bieden volop ruimte om tijdelijk betalingen uit te stellen. Dat is natuurlijk een prima initiatief, maar op enig moment moeten deze uitgestelde hypotheeklasten toch betaald worden. Dus na deze drie maanden uitstel zullen de hypotheeklasten enige tijd hoger zijn dan normaal. 

 

Gelukkig hebben de meeste banken aangegeven dat klanten geen rente hoeven te betalen over deze uitgestelde kosten. 

 

Langer dan drie maanden opschorten

Mocht een zzp’er of particulier voor langer dan drie maanden de hypotheeklasten opschorten, dan geven banken aan dat ze hiermee akkoord zullen gaan. Al zullen de meeste banken in dat geval wel een melding doen van deze betalingsachterstand bij het Bureau Krediet Registratie. Dit kan invloed hebben op latere krediet verzoeken of bij het